Speedbådskørekort

Holdnr Navn Start Start tid Ugedag Underviser Pris*  
919 Speedbådskørekort 28‑03‑2019 19:00 Tor Svend Hansen DKK 675,00
Se mere   Luk  
  • Holdnr: 919
  • Navn: Speedbådskørekort
  • :
  • Start: 28‑03‑2019
  • Start tid: 19:00
  • Ugedag: Tor
  • Underviser: Svend Hansen
  • Pris*: DKK 675,00
Se mere   Luk  

For at øge sikkerheden til søs for besætningerne og for skibene er det bestemt, at alle brugere af speedbåd skal have ”Kørekort til speedbåd”.

Det er en fordel, at passagerer også har kortet.

Der undervises i det pensum, der er fastsat af Søfarts- styrelsen: Søvejsregler, fartøjskendskab, styring og manøvrering, forebyggelse og bekæmpelse af brand, sø sikkerhed, beskyttelse af havmiljøet, fritidsfartøjets maskineri.

Undervisningen foregår dels i teorilokalet, dels ved praktisk sejlads.

Efter kurset er der mulighed for at afl ægge prøven, der består af en teoretisk og en praktisk del.

Den praktiske prøve er den samme, som gælder for Duelighedsbevis.

Censor er en person, der er bemyndiget af Søfartsstyrelsen.

Udgifter til materialer er ca. kr. 150 og gebyr for prøven ca. kr. 200.

Evt. udgift til lån / leje af båd.

Datoer for pratisk sejlads - aftales nærmere

Gå til holdsiden for mere info
Holdnummer: 919
Status: Tilmeldingsklar
Første møde: 28-03-2019 19:00
Mødegange: 5
Lektioner: 15
Undervisere: Svend Hansen
Priser:
Almen DKK 675,00