Speedbådskørekort

For at øge sikkerheden til søs for besætningerne og for skibene er det bestemt, at alle brugere af speedbåd skal have ”Kørekort til speedbåd”.

Det er en fordel, at passagerer også har kortet.

Der undervises i det pensum, der er fastsat af Søfarts- styrelsen: Søvejsregler, fartøjskendskab, styring og manøvrering, forebyggelse og bekæmpelse af brand, søsikkerhed, beskyttelse af havmiljøet, fritidsfartøjets maskineri.

Undervisningen foregår dels i teorilokalet, dels ved praktisk sejlads.

Efter kurset er der mulighed for at afl ægge prøven, der består af en teoretisk og en praktisk del.

Den praktiske prøve er den samme, som gælder for Duelighedsbevis.

Censor er en person, der er bemyndiget af Søfartsstyrelsen.

Udgifter til materialer er ca. kr. 150 og gebyr for prøven ca. kr. 200.

Evt. udgift til lån / leje af båd.

For at øge sikkerheden til søs for besætningerne og for skibene er det bestemt, at alle brugere af speedbåd skal have ”Kørekort til speedbåd”.

Det er en fordel, at passagerer også har kortet.

Der undervises i det pensum, der er fastsat af Søfarts- styrelsen: Søvejsregler, fartøjskendskab, styring og manøvrering, forebyggelse og bekæmpelse af brand, søsikkerhed, beskyttelse af havmiljøet, fritidsfartøjets maskineri.

Undervisningen foregår dels i teorilokalet, dels ved praktisk sejlads.

Efter kurset er der mulighed for at afl ægge prøven, der består af en teoretisk og en praktisk del.

Den praktiske prøve er den samme, som gælder for Duelighedsbevis.

Censor er en person, der er bemyndiget af Søfartsstyrelsen.

Udgifter til materialer er ca. kr. 150 og gebyr for prøven ca. kr. 200.

Evt. udgift til lån / leje af båd.


Info

Holdnummer: 818
Status: Afsluttet
Første møde: 22-03-2018 19:00
Mødegange: 4
Lektioner: 12
Undervisere: Svend Hansen
Priser:
Almen DKK 660,00

Mødegange

Start Slut Lektioner Lokale Sted
22-03-2018 19:00 22-03-2018 21:45 3,00 pav. 4 nr. 7 Fourfeldtskolen Bohr
05-04-2018 19:00 05-04-2018 21:45 3,00 pav. 4 nr. 7 Fourfeldtskolen Bohr
12-04-2018 19:00 12-04-2018 21:45 3,00 pav. 4 nr. 7 Fourfeldtskolen Bohr
19-04-2018 19:00 19-04-2018 21:45 3,00 pav. 4 nr. 7 Fourfeldtskolen Bohr
 • Start: 22-03-2018 19:00
  Slut: 22-03-2018 21:45
  Lektioner: 3,00
  Lokale: pav. 4 nr. 7
  Sted: Fourfeldtskolen Bohr
 • Start: 05-04-2018 19:00
  Slut: 05-04-2018 21:45
  Lektioner: 3,00
  Lokale: pav. 4 nr. 7
  Sted: Fourfeldtskolen Bohr
 • Start: 12-04-2018 19:00
  Slut: 12-04-2018 21:45
  Lektioner: 3,00
  Lokale: pav. 4 nr. 7
  Sted: Fourfeldtskolen Bohr
 • Start: 19-04-2018 19:00
  Slut: 19-04-2018 21:45
  Lektioner: 3,00
  Lokale: pav. 4 nr. 7
  Sted: Fourfeldtskolen Bohr

Underviser

Navn: Svend Hansen

Find vej

Adresse:
Fourfeldtskolen Bohr
(pav. 4 nr. 7)
Nordre Fovrfeldvej 1
6710 Esbjerg V