Bestyrelse

Bag DOF Sædding Aftenskole står en forening med valgt bestyrelse:


Bestyrelsesmedlemmer: Bente Heiring, Jens Heiring, Annette Staalby Petersen og Anny Olesen.

dof