Praktiske oplysninger

DOF Sædding Aftenskole

Tilmelding:

Kurser - Foredrag - Udflugt

Skoleleder
Annette Bang
6710 Esbjerg V
Tlf.: 4333 1080
E-mail: ab@dofsa.dk

Kontortid
Mandag - torsdag kl. 8 - 10
Hvis kontoret er lukket, indtal navn og telefonnummer og vi ringer tilbage.

Ansvarlig for foredrag og udflugt

Nanna Thomsen


Ved tilmelding oplys venligst følgende:

Holdnummer og fag, fulde navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer på samtlige tilmeldte.
(Deltagere fra andre kommuner end Esbjerg bedes dog oplyse fuldt cpr.nr.)


Betaling:

Indbetalingskort vil blive fremsendt når holdet er fyldt.


Framelding:

Kan ske indtil 14 dage før kursets start og evt. indbetalt kursusgebyr refunderes, dog fratrækkes et administrationsgebyr på kr. 50,-
Efter denne frist er tilmeldingen bindende og kursusgebyret refunderes ikke.
Bliver kurset aflyst, refunderes hele kursusgebyret.

Vi udsteder gavekort til kurserne:

Ring og hør nærmere på tlf. 4333 1080.


Undervisningstid/lektionslængde:

En undervisningslektion er på 45 min.
Pause aftales på de enkelte hold.


Materialeudgifter:

Bøger, fotokopier m.m. betales af deltagerne.
På madholdene betales råvarerne pr. undervisningsgang til læreren.

Ferier:

Kontoret holder lukket, se tider nedenfor:

Efterårsferie: 12. oktober - 21 oktober 2018
Juleferie: 14. december 2018 - 2. januar 2019
Vinterferie: 8. februar - 17. februar 2019
Påskeferie: 12. april - 23. april 2019