Bag DOF Sædding Aftenskole står en forening med valgt bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer:

Bente Heiring

Annette Staalby Petersen

Anny Olesen

Torben Bang